Rumah Yatim

Artikel Islam: Takbir Pada Idul Fithri Dan Idul Adha

Oleh
Syaikh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Al Halabi Al Atsari

Allah Ta’ala berfirman :

“Artinya : Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, mudah-mudahan kalian mau bersyukur”.

Telah pasti riwayat bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

“Artinya : Beliau keluar pada hari Idul fitri, maka beliau bertakbir hingga tiba di mushalla (tanah lapang), dan hingga ditunaikannya shalat. Apabila beliau telah menunaikan shalat, beliau menghentikan takbir”[1]

Berkata Al-Muhaddits Syaikh Al Albani :

“Dalam hadits ini ada dalil disyari’atkannya melakukan takbir secara jahr (keras/bersuara) di jalanan menuju mushalla sebagaimana yang biasa dilakukan kaum muslimin. Meskipun banyak dari mereka mulai menganggap remeh sunnah ini hingga hampir-hampir sunnah ini sekedar menjadi berita …

Termasuk yang baik untuk disebutkan dalam kesempatan ini adalah bahwa mengeraskan takbir disini tidak disyari’atkan berkumpul atas satu suara (menyuarakan takbir secara serempak dengan dipimpin seseorang -pent) sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikian pula setiap dzikir yang disyariatkan untuk mengeraskan suara ketika membacanya atau tidak disyariatkan mengeraskan suara, maka tidak dibenarkan berkumpul atas satu suara seperti yang telah disebutkan. Hendaknya kita hati-hati dari perbuatan tersebut[2], dan hendaklah kita selalu meletakkan di hadapan mata kita bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam”.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang waktu takbir pada dua hari raya, maka beliau rahimahullah menjawab :

“Segala puji bagi Allah, pendapat yang paling benar tentang takbir ini yang jumhur salaf dan para ahli fiqih dari kalangan sahabat serta imam berpegang dengannya adalah : Hendaklah takbir dilakukan mulai dari waktu fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyriq ( tanggal 11,12,13 Dzulhijjah), dilakukan setiap selesai mengerjakan shalat, dan disyariatkan bagi setiap orang untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika keluar untuk shalat Id. Ini merupakan kesepakatan para imam yang empat”. [Majmu Al -Fatawa 24/220 dan lihat 'Subulus Salam' 2/71-72]

Aku katakan : Ucapan beliau rahimahullah : ‘(dilakukan) setelah selesai shalat’ -secara khusus tidaklah dilandasi dalil. Yang benar, takbir dilakukan pada setiap waktu tanpa pengkhususan.

Yang menunjukkan demikian adalah ucapan Imam Bukhari dalam kitab ‘Iedain dari “Shahih Bukhari” 2/416 : “Bab Takbir pada hari-hari Mina, dan pada keesokan paginya menuju Arafah”.

Umar Radliallahu ‘anhu pernah bertakbir di kubahnya di Mina. Maka orang-orang yang berada di masjid mendengarnya lalu mereka bertakbir dan bertakbir pula orang-orang yang berada di pasar hingga kota Mina gemuruh dengan suara takbir.

Ibnu Umar pernah bertakbir di Mina pada hari-hari itu dan setelah shalat (lima waktu), di tempat tidurnya, di kemah, di majlis dan di tempat berjalannya pada hari-hari itu seluruhnya.

Maimunnah pernah bertakbir pada hari kurban, dan para wanita bertakbir di belakang Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz pada malam-malam hari Tasyriq bersama kaum pria di masjid”.

Pada pagi hari Idul Fitri dan Idul Adha, Ibnu Umar mengeraskan takbir hingga ia tiba di mushalla, kemudian ia tetap bertakbir hingga datang imam. [Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, Ibnu Abi Syaibah dan selainnya dengan isnad yang shahih. Lihat "Irwaul Ghalil' 650]

Sepanjang yang aku ketahui, tidak ada hadits nabawi yang shahih tentang tata cara takbir. Yang ada hanyalah tata cara takbir yang di riwayatkan dari sebagian sahabat, semoga Allah meridlai mereka semuanya.

Seperti Ibnu Mas’ud, ia mengucapkan takbir dengan lafadh :

Allahu Akbar Allahu Akbar Laa ilaha illallaha, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamdu.

“Artinya : Allah Maha Besar Allah Maha Besar, Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, Allah Maha Besar Allah Maha Besar dan untuk Allah segala pujian”. [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 2/168 dengan isnad yang shahih]

Sedangkan Ibnu Abbas bertakbir dengan lafadh.

Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, wa lillahil hamdu, Allahu Akbar, wa Ajalla Allahu Akbar ‘alaa maa hadanaa.

“Artinya : Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar dan bagi Allah lah segala pujian, Allah Maha Besar dan Maha Mulia, Allah Maha Besar atas petunjuk yang diberikannya pada kita”. [Diriwayatkan oleh Al Baihaqi 3/315 dan sanadnya shahih]

Abdurrazzaq[3] -dan dari jalannya Al-Baihaqi dalam “As Sunanul Kubra” (3/316)- meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Salman Al- Khair Radliallahu anhu, ia berkata :

“Artinya : Agungkanlah Allah dengan mengucapkan : Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira”.

Banyak orang awam yang menyelisihi dzikir yang diriwayatkan dari salaf ini dengan dzikir-dzikir lain dan dengan tambahan yang dibuat-buat tanpa ada asalnya. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam “Fathul Bari (2/536) :

“Pada masa ini telah diada adakan suatu tambahan[4] dalam dzikir itu, yang sebenarnya tidak ada asalanya”.

[Disalin dari buku Ahkaamu Al'Iidaini Fii Al Sunnah Al Muthahharah, edisi Indonesia Hari Raya Bersama Rasulullah, oleh Syaikh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid al-Halabi Al-Atsari hal. 19-22, terbitan Pustaka Al-Haura', penerjemah Ummu Ishaq Zulfa Husein]
_________
Foote Note.
[1]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam “Al-Mushannaf” dan Al-Muhamili dalam “Kitab Shalatul ‘Iedain” dengan isnad yang shahih akan tetapi hadits ini mursal. Namun memiliki pendukung yang menguatkannya. Lihat Kitab “Silsilah Al Hadits As-Shahihah” (170). Takbir pada Idul Fithri dimulai pada waktu keluar menunaikan shalat Ied
[2]. Silsilah Al Hadits As-Shahihah 91/121) Syaikh Al Alamah Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah memiliki risalah tersendiri tentang pengingkaran takbir yang dilakukan secara berjamaah. Risalah ini sedang di cetak.
[3]. Aku tidak melihatnya dalam kitabnya “Al Mushannaf”.
[4]. Bahkan tambahan yang banyak !!

Sumber: http://www.almanhaj.or.id

RUMAH YATIMrumah-yatim.balitabunda.com

Related Posts

Category: Artikel, Artikel Islam

Tagged: , , , , , ,

Leave a Reply

Artikel

 • Artikel Islam: Asuransi Dan Hukumnya

  Oleh Ustadz Muslim Al-Atsari MAKNA ASURANSI Yang dimaksud dengan asuransi, ialah perjanjian jaminan dari pihak pemberi jaminan (yaitu perusahaan asuransi) untuk memberi sejumlah harta atau upah secara rutin, atau memberi ganti barang yang lain, kepada pihak yang diberi jaminan (yaitu nasabah asuransi), pada waktu terjadi musibah atau terjadinya bahaya, dan dijelaskan dengan perjanjian. Pemberian itu
 • Artikel Islam: Memakai Pakaian Sempit Di Depan Wanita Lain Dan Memakai Pakaian Pendek Di Depan Anak-Anak

  Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apakah wanita yang memakai pakaian yang sempit di depan wanita-wanita lain termasuk kategori yang disebut di dalam hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “ Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang…” sampai akhir hadits. Jawaban Tidak disangsikan lagi bahwa wanita tidak boleh
 • Artikel Islam: Bagaimana Bersikap Terhadap Senior Bermasalah?

  Sumber: http://www.dakwatuna.com | 29/3/2008 | 22 Rabbi al-Awwal 1429 H RUMAH YATIM – rumah-yatim.balitabunda.com Related PostsArtikel Muslim: KAMMI Jakarta Gelar Aksi Damai Peduli Jakarta class='gallery-icon'> Dakwah Muslim: Jika Ketika Berkata (adlin-life.blogspot.com)dakwatuna.comKetika ku terlelap dalam buaian fana Ketika ku terselimuti resah dan gundah Ketika rasa nista telah bertahta Ketika hati merekam selaksa khilafKetika hati ing...Artikel Syariah:
 • Dakwah Islam: Sumpah dan Penegakan Hukum

  َنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ. “Barangsiapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya (yang dusta), maka sesungguhnya Allah mewajibkan baginya masuk neraka dan mengharamkan baginya syurga.” Seseorang bertanya: “Sekalipun terhadap sesuatu yang
 • Dakwah Muslim: Study Islam di Jerman Meningkat

  Sumber: http://www.dakwatuna.com | 12/1/2011 | 06 Safar 1432 H RUMAH YATIM – rumah-yatim.balitabunda.com Related PostsArtikel Muslim: This is Gender, Mengcounter Feminisme Secara Akademik ull wp-image-20730" title="studi gender" src="studi-gender.jpg" tppabs="http://www.dakwatuna.com/wp-content/uploads/2012/05/studi-gender.jpg" alt="" width="543" height="768" />Tentang CGSCGS lahir ...Artikel Islam: RUU Kerukunan Umat Beragama Dibahas 2011 - Masjid Istiqlal (elshinta.com)dakwatuna.com – Jakarta. Kepala Puslitbang Agama Kementerian Agama Abdurrachman
 • Syariah Islam: Membentengi Akidah Umat

  ْتُ وَشِرْكَكُمْ “Aku biarkan kalian dengan apa yang kalian persekutukan dengan-Ku.” Apakah problem yang mendera ummat saat ini…. yang tak kunjung terselesaikan, datang silih berganti, dari masalah ke masalah, disebabkan karena banyaknya fenomena kesyirikan yang di lakukan oleh sebahagian kita? Jawabanya adalah mungkin. Sebab kalau kita runut kehancuran umat terdahulu adalah manakala mereka secara keyakinan
 • Artikel Islam: Yahudi Musuh Agama !!!

  Oleh Redaksi Majalah Salafiyah Al-Ashalah Musuh-musuh Islam dan orang-orang bodoh yang mengikuti mereka, berusaha menggambarkan bahwa hakikat permusuhan kita melawan Yahudi hanyalah permusuhan memperebutkan wilayah perbatasan, permasalahan pengungsi dan sumber air. Dan permusuhan seperti ini mungkin diselesaikan dengan cara hidup berdamai dan mengganti para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal dengan tempat tinggal baru, serta memperbaiki
 • Dakwah Muslim: Menyikapi Musibah

  ;”>Yang diinginkan oleh setiap orang adalah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, melegakan dan sebagainya. Bagi seorang mukmin, musibah yang terjadi dan menimpa dirinya di pandangnya sebagai ujian hidup. Maka dibalik ujian itulah yang perlu direnungkan, apa hikmah di balik ujian itu? Karena seorang mukmin dengan konsepsi keimanannya akan mampu memandang persoalan dengan sudut pandang yang berbeda
 • Artikel Islam: Tadabur Surat an-Naml : 40

  "Ini adalah bagian dari karunia Allah, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur.” (QS An-Naml 40). Ini adalah perkataan  nabi Sulaiman as. ketika mendapatkan puncak keni’matan dunia dengan ditundukkannya mahluk Allah padanya. Pada sisi yang berlawanan saat Qarun mendapatkan karunia harta yang sangat banyak, dia berkata, “Sesungguhnya harta kekayaan ini, tidak lain kecuali  dari hasil
 • Artikel Islam: Halau Prasangka, dan Berlarilah Ke Pintu Surga

  . (Facebook.com) dakwatuna.com – “Tak terasa lagi nikmatnya bersama, setelah prasangka mencurangimu dengan meringkus keterpaduanmu, dengan memupus kemesraanmu, dari kenikmatanmu bersungguh-sungguh.” Ia pribadi sederhana. Seorang Anshar dengan paras teduh, dengan janggut masih terbasahkan oleh bulir air wudhu. Ia berjalan memasuki majelis Rasulullah dengan tangan kiri menjinjing sandal. Tanpa sepengetahuannyanya, sesaat sebelumnya  sahabat dibuat penasaran siapa
 • Artikel Islam: Peristiwa-Peristiwa Peledakan Bom Dalam Timbangan Islam

  Oleh Syaikh Prof.Dr. Abdur Rozzaq bin Abdul Muhsin Al Badr Segala puji milik Allah semata. Hasil akhir hanya untuk orang-orang yang bertaqwa. Tiada permusuhan, kecuali kepada orang-orang yang zhalim lagi melanggar batasan-batasan agama. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Imam para rasul, Nabi kita Muhammad, serta kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Peristiwa menyakitkan dan
 • Dakwah Muslim: Aa Gym dan Teh Ninih Menikah Lagi

  Aa Gym dan Teh Ninih dakwatuna.com – Bandung. Pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhid (DT)KH Abdullah Gymnastyar atau Aa Gym telah menikah kembali dengan mantan istri pertamanya Ninih Mutmaitah atau Teh Ninih. “Benar (Aa Gym dan Teh Ninih) menikah kembali,” ujar mantan Sekretaris Teh Ninih di komplek Daarut Tauhid di Jalan Gegerkalong Girang Kota Bandung, Jawa
 • Syariah Muslim: Tilawah dan Ramadhan

  dakwatuna.com – Pasti kita semua sudah tahu sabda Rasulullah SAW ini: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.” Karena itu Rasulullah SAW memperbolehkan kita untuk iri kepada mereka. “Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang dianugerahi Al-Qur’an oleh Allah, lalu ia membacanya ketika menunaikan shalat di waktu malam dan siang
 • Artikel Islam: Sikap Ahlus Sunnah Terhadap Mu’awiyah Dan Pertikaiannya Dengan Ali

  Oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Atsari PERSELISIHAN ANTARA ALI DAN MU’AWIYAH SERTA PENDIRIAN AHLU SUNNAH DALAM MENYIKAPINYA Tidak syak lagi, bahwasanya Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu dan orang-orang yang menyertainya lebih patut dikatakan sebagai kelompok yang benar daripada yang lainnya. Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya (1065) dari hadits al Qasim bin al Fadhl al Haddani,
 • Artikel Muslim: Mengadzani Bayi dan Mayat

  Pertanyaan assalamualaikum ustad, bagaimana hukumnya mengadzani bayi yang baru lahir dan mayat yang akan dikuburkan? jazakallah wassalamualaikum Jawaban Assalamu alaikum wr.wb. Pada dasarnya azan disyariatkan untuk memberitahukan datangnya waktu salat. Inilah yang disepakati oleh seluruh ulama dan kaum muslimin berdasarkan riwayat tentang asal-muasalnya. Namun demikian, kadang azan juga disunnahkan untuk hal-hal lain yang intinya ditujukan
 • Artikel Islam: Syi’ar-Syi’ar Ta’abbudiyyah Bulan Ramadhan : Lailatul Qadar, I’tikaf Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan

  Oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar Pendahuluan Iman itu bisa berkurang dan juga bisa bertambah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Juga bisa bertambah dengan beristiqamah dan berkurang dengan penyimpangan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (ba-lasan)
 • Artikel Islam: Apakah Ada Batasan Waktu Tertentu Untuk Masa Haid Yang Paling Sedikit Dan Yang Paling Lama

  Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apakah ada batasan waktu tertentu untuk masa haidh tercepat dan masa haidh terlama dengan hitungan hari. Jawaban. Tidak ada batasan tertentu dengan jumlah hari untuk masa haidh tercepat dan masa haidh terlama, berdasrkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala. “Artinya : Mereka
 • Artikel Islam: Warisan Bagi Istri Yang Dicerai

  Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apakah wanita yang telah diceraikan oleh suaminya yang kemudian meninggal tiba-tiba setelah menceraikannya mendapat bagian warisan, sementara ia masih dalam masa iddah, atau setelah habis masa iddah ? Jawaban. Wanita yang ditalak, jika suaminya meninggal ketika masih dalam masa iddah, ada
 • Artikel Islam: Harapan yang Tak Kunjung Datang

  – Peta Palestina (palestine-net.com) dakwatuna.com – Negeri yang dulunya menjadi saksi bisu seorang hamba Allah yang sangat agung dan mulia di muka bumi ini, dan menjadi sejarah umat Islam sepanjang masa, sekarang seakan tak pernah ada. Harapan akan sebuah kejayaan dan kemenangan kini hanya angan yang tak pernah terwujud kami dapatkan, kebahagiaan kami telah dirampas
 • Syariah Islam: Peka “Menyeka”

  (kawanimut) dakwatuna.com - Mengerti keadaan orang lain tanpa menuntut dimengerti oleh orang lain merupakan barang langka dewasa ini. Itulah esensi sesungguhnya dari sebuah “kepedulian”. Tapi itulah realita di depan kita, tak bisa hanya dan terus pura-pura buta dengan menutup mata. Harus ada solusi yang diberikan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mencegah lebih baik dari
 • Dakwah Muslim: Untukku, Mu Juga Dia, Jamaah Fesbukiyah Fillaah

  dakwatuna.com 1# Yahoo-di itu pasti tertawa merasa hebat Ketika Facebook jadi ajang debat.. Ribut dengan banyak pendapat.. Katanya sih demi umat.. Ramai hujatan berkata Antum ini bid’ah.. Ngomong tanpa arah.. Ana lebih paham alurnya.. Ke laut saja lah.. Belum lagi pengakuan Jamaah ana ahlus sunnah.. Calon-calon ahli surga.. Jamaah Antum tak ada apa-apanya.. Yang diurus
 • Artikel Muslim: Yang Menang dan Yang Gagal

  Sumber: http://www.dakwatuna.com | 22/12/2006 | 01 Dhul-Hijjah 1427 H RUMAH YATIM – rumah-yatim.balitabunda.com Related PostsDakwah Islam: Ibunda Hidayat Nur Wahid Meninggal Dunia Hidayat Nur Wahid dan almarhumah ibunda. (Ferry Ardian)dakwatuna.com – Jakarta. Innalillahi wainnailaihi rajiun. Siti Rahayu, ibunda anggota DPR Hidayat Nur Wahid meninggal dunia pada usia 79...Artikel Islam: Hamas Serukan Bantu Somalia Siyad Ali,
 • Artikel Islam: Tafsir Surat Al-Jin Ayat 1-4

  Istama’a berarti mendengar dengan baik dan sungguh-sungguh
 • Artikel Islam: Kewajiban Wanita Nifas Pada Akhir Masa Nifas, Jika Darah Nifas Berubah Menjadi Cairan Lain

  Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Pertanyaan Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ditanya : Tentang yang wajib dilakukan oleh wanita nifas pada saat akhir masa nifasnya? Jawaban Wajib baginya untuk mandi sebagaimana diwajibkannya terhadap wanita yang telah habis masa haidhnya, dalil yang menunjukkan pada hal tersebut adalah. . Dari Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha, ia berkata
 • Dakwah Muslim: Antara Kebersamaan dan Ketersendirian

  dakwatuna.com - Membenci kesendirian adalah jelas tindakan tidak cerdas, karena kelak sudah pasti kesendirianlah teman sejati kita di kubur nanti. Memusuhi kesunyian adalah jelas sikap yang kurang baik. Karena kelak kesunyianlah satu-satunya teman yang mengakrabi kita dalam lahat nanti. Ketersendirian dan juga kesunyian adalah teman sejati yang idealnya kita pahami dan akrabi. Maka candailah kesendirian, cintailah
 • Artikel Islam: Mengapa Mereka Tidak Menisbatkan Diri Kepada Al-Qur’an, Sehingga Dikatakan Ahlul Qur’an ?

  Oleh Syaikh Abu Usamah Salim bin ‘Ied Al-Hilaaly Bagian Keenam dari Tujuh Tulisan Ketiga Peringatan Dan Catatan Penting Jika ditanya : Mengapa mereka tidak menisbatkan diri kepada Al-Qur’an, sehingga dikatakan Ahlul Qur’an ? Jawabannya : Belumkah kamu mendengar perkataan Al-Alamah Abul Qaasim Habatullah bin Al-Hasan Al-Laalika’iy yang wafat tahun 418H dalam kitabnya Syarh Ushul
 • Artikel Islam: Mudik Lebaran, Dan Tradisi Yang Keliru

  Oleh Ustadz Abu Ahmad Zaenal Abidin Wahai, manusia. Hiasilah hubungan dengan kerabatmu untuk mencari ridha Allah. Dengan bersilaturahmi, keberkahan umur dan rizki akan diraih dan derajat mulia akan tercapai di sisi Allah. Ketauhilah, silaturahmi dengan sanak kerabat dan famili merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
 • Artikel Islam: Komunitas Muslim Amerika Utara Gelar Pelatihan Ekonomi Syariah

  Sumber: http://www.dakwatuna.com | 21/7/2011 | 20 Shaban 1432 H RUMAH YATIM – rumah-yatim.balitabunda.com Related PostsArtikel Muslim: Catatan 20 Tahun Berjilbab: Antara Jilbab, Kajian Islam, dan Teroris Sumber: http://www.dakwatuna.com | 17/10/2009 | 27 Shawwal 1430 H RUMAH YATIM - rumah-yatim.balitabunda.comArtikel Muslim: Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan 20 Juli (blogcasa.wordpress.com)dakwatuna.com – Padang. Kendati pemerintah belum mengumumkan secara
 • Artikel Islam: Mengendalikan Lidah

  Oleh Ustadz Abu Isma’il Muslim al-Atsari NIKMAT LIDAH Sesungguhnya Allah Ta’ala telah menganugerahkan kepada manusia nikmat yang sangat banyak dan besar. Di antara nikmat Allah yang terbesar, setelah nikmat iman dan Islam, ialah nikmat berbicara dengan lidah, nikmat kemampuan menjelaskan isi hati dan kehendak. Allah Ta’ala berfirman: “Allah yang Maha pemurah. Yang telah mengajarkan Al-Qur`an.
 • Dakwah Muslim: Antara Awal dan Akhir

  dakwatuna.com - cdnoult blveiee taht I cloud aulaclty uesdnatrnrd waht I was rdaenieg. The phaeonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmaabrigde Uinervtisy, it doeosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The
 • Dakwah Islam: Aku Kecewa

  dakwatuna.com - Kawan, kita yang sering melakukan khilaf (terlebih saya), kerap dengan gampangnya melupakan kebaikan orang lain kepada kita hanya karena satu kekecewaan yang langsung mengena di dalam hati. Adalah kita manusia, yang mudah melakukan kesalahan dan kerap mengulangnya. Antar manusia. Rasa sakit pun kerap singgah di dalam hati. Sepintar apapun manusia mampu menutupi, pasti pernah
 • Artikel Syariah: Hak Istri atas Suami

  (blogspot.com/kembarasalik) dakwatuna.com - Syariat mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang berupa  kebutuhan material seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan sebagainya, sesuai dengan kondisi masing-masing, atau seperti yang dikatakan oleh  Al-Qur’an “bil ma’ruf” (menurut cara yang ma’ruf/patut). Namun syariat tidak pernah melupakan akan kebutuhan-kebutuhan spiritual yang  manusia tidaklah bernama manusia kecuali dengan adanya kebutuhan-kebutuhan
 • Artikel Islam: Penuntut Ilmu Harus Bertaqwa Kepada Allah, Menghormati Guru, Tunduk Kepada Kebenaran

  Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Seorang penuntut ilmu harus bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala di mana pun ia berada, juga harus senantiasa merasa diawasi oleh-Nya. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik maka kebaikan akan menghapuskan keburukan
 • Artikel Islam: Sunnah Fitrah : Hukum Mencukur Jenggot Dan Memotong Kumis

  Oleh Syaikh Abdul Aziz Muhammad As-Salman Pertanyaan. Apa saja sunnah-sunnah fitrah itu dan apa dalilnya ? Jawaban. Yaitu sunnah-sunnah yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu dan hadits Aisyahn Radhiyallahu ‘anha. Adapun hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “Artinya : Lima perkara yang termasuk fitrah, yaitu : mencukur
 • Artikel Islam: Shalat Sunnah Qabliyah Jum’at, Meninggalkan Shalat Sunnah Ba’diyah Jum’at

  Oleh Wahid bin ‘Abdis Salam Baali. Di antara kaum muslimin ada yang setelah mendengar adzan pertama langsung berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat sebagai shalat sunnah Qabliyah Jum’at. Dalam hal ini perlu saya katakan, saudaraku yang mulia, shalat Jum’at itu tidak memiliki shalat sunnah Qabliyah, tetapi yang ada adalah shalat Ba’diyah Jum’at. Memang benar telah
 • Dakwah Islam: Surat Kepada Bidadari

  dakwatuna.com - Teruntuk adinda yang masih berupa tanda tanya… Maaf Bidadariku… jika aku terlambat menjemputmu. Namun sampaikah pesan yang kutitipkan pada angin di tepi sunyi kala itu? Tentang sebongkah rindu yang tak mampu lagi kuredam dalam kalbu. Tentang segenggam peluh yang menguap atas letihku, demi menyambut lentik cantik jemarimu. Maaf Bidadariku… jika aku tak segera
 • Artikel Islam: Hukum Mengambil Upah Dari Hafalan Al-Qur’an

  Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdulllah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdulllah bin Baz ditanya : Apa hukum mengambil upah dari hafalan Al-Qur’an? Di daerah kami ada seorang imam yang mengambil upah atas pengajaran hafalan Al-Qur’an pada anak-anak? Jawaban Tidak ada dosa mengambil upah dari mengajak Al-Qur’an dan mengajar ilmu agama, karena memang
 • Artikel Islam: Pentingnya Bahasa Arab

  Imam Syafi’i berkata: “Manusia tidak menjadi bodoh dan selalu berselisih paham kecuali lantaran mereka meninggalkan bahasa Arab, dan lebih mengutamakan konsep Aristoteles”. Itulah ungkapan Imam Syafi’i buat umat, agar kita jangan memarginalkan bahasa kebanggaan umat Islam. Seandainya sang imam menyaksikan kondisi umat sekarang ini terhadap bahasa Arab, tentulah keprihatian beliau akan semakin memuncak. Bahasa
 • Artikel Islam: Pokok-Pokok Manhaj Salaf : Mendahulukan Syara Atas Akal

  Oleh Khalid bin Abdur Rahman al-’Ik Bagian kedua dari enam tulisan KAIDAH PERTAMA MENDAHULUKAN SYARA ATAS AKAL Kaidah yang paling pertama ialah ittiba’ kepada as-salafu ash-shalih dalam memahami, menafsiri, mengimani serta menetapkan sifat-sifat ilahiyah tanpa takyif (bertanya atau menetapkan hakekat bagaimananya) dan tanpa ta’wil (membuat perubahan lafadz/maknanya), juga dalam menetapkan persoalan-persoalan aqidah lainnya,
 • Artikel Syariah: Mengobati Penyakit Iri

  Assalamu'alaikum wr. wb. Pa ustaz apa saja yang termasuk dalam penyakit hati dalam ajaran islam, dan bagaimana mengatasinya, terutama menghadapi iri, kadang dalam hati saya suka tersirat rasa iri terhadap apa yang didapat oleh teman saya dalam pembagian insetif dalam bekerja padahal teman saya itu hanya nama saja yang tercantum di dalamnya,  untuk pekerjaan dia
April 2014
M T W T F S S
« Feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  


http://www.baitulquran.or.id